► ’t Zwaantje

Sinds nummer 117, jaargang 20 heet ons kerkblad

‘t Zwaantje

Daarvoor heette ons kerkblad ‘t Zierikzeesche Zwaantje, omdat het helemaal toegewijd was aan onze gemeente

te Zierikzee.

Sinds het samengaan is er besloten om het kortweg ‘t Zwaantje te noemen.

Het kerkblad komt in principe 4 keer per jaar uit.

Onze leden kunnen ons kerkblad ook digitaal ontvangen.

Online kunt u de oude eerdere versies van ‘t Zierikzeesche Zwaantje ook nog teruglezen.

Overname van artikelen is toegestaan, mits dit aangevraagd wordt via de email van de

redactie van ons kerkblad ( redactiezwaantje@lutherszeeland.nl )

Bij toestemming dient U te vermelden uit welk nummer van ‘t Zwaantje het afkomstig is.