► Kerkenraad

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad en geeft leiding aan de gemeente.

Deze zal – met instemming van de Classis – slechts uit tenminste 3 leden hoeven te bestaan.

Daarnaast streven wij er naar om een tweetal contactpersonen te benoemen, voor Zeeuws-Vlaanderen en voor Walcheren en de Bevelanden.