► Diaconie

In hoofdlijnen bestaat het diaconale werk uit het praktisch en financieel ondersteunen van mensen in nood. De reguliere diaconale inkomsten komen

uit collectes en acties.

Ook het diaconaal quotum wordt hieruit afgedragen.

De diaconie ondersteunt diverse doelen die passen in het plaatselijke en landelijke diaconaal beleid. Door specifieke diaconale ondersteuning op lokaal

niveau draagt de gemeente bij aan de eigen omgeving, zoals individuele zorg en de Voedselbanken in de regio’s.

Lokale en/of specifieke diaconale activiteiten blijven:

–     Bezige Bij:   voor de verkoop ten bate van het onderhoud van de kerk worden er kaarten, lavendel zakjes, 2e hands artikelen opknappen, etc.

–     Jam koken voor de verkoop

–     Dorcas voedselactie

–     Aktie schoenendoos

Internationaal zullen wij de ondersteuning van de noodlijdenden van de kerk in Suriname voortzetten evenals de deelname aan acties tot steun

aan Lutherse gemeenten.