► Zegel Zierikzee

De geschiedenis van Luthers Zierikzee begon in een tijd toen er verbetering kwam in de verhouding tussen Lutheranen en Gereformeerden.

Logo ELG Zierikzee

Wanneer in 1711 Duitse en Noorse Lutheranen er voor het eerst willen samenkomen, biedt de

gereformeerde predikant aan om voor die diensten een geschikte plaats te zoeken.

Daarop schonk de Gereformeerde overheid in 1713 de Schotse kerk in gebruik. In de

eerste jaren werd er in het Duits gepreekt, maar na 1747 gaan er Nederlandse predikanten voor.

 

Het zegel van Zierikzee dagtekent uit 1713 bij het in gebruik nemen van de Schotse kerk.

 Er is een grote zwaan op te zien, staand op een dicht met riet begroeid stuk grond.

In verband met het zwanenrecht dat de stad Zierikzee bezat om in de stadsgrachten zwanen te mogen houden, draagt deze zwaan een

kroontje om de hals.

 

Het randschrift luidt:

SIGILL ECCLES AUGUST CONFESS ZIRKZEÆ

 

Het randschrift van het kerkzegel betekent:

“Zegel van de Gemeente van de Belijdenis van Augsburg te Zierikzee”

 

Het zegel is nog altijd in gebruik.Tegel Buissing

 

 

Via da. W. Buissing-van Beers ( voormalig predikant te Zierikzee)

kregen we als aandenken aan mejuffrouw Johanna de Nood

( oud redactrice van ons kerkblad) een handgeschilderde tegel

met ons kerkzegel.