Mededelingen

  • ACTUEEL:

Hier komen meldingen te staan die vermelding nodig hebben of als er iets gewijzigd of aangepast is:


21-06-2020:   De kerkenraad deelt mede dat de erediensten per 21 juni weer zijn begonnen.

                        Dit gebeurd via een speciaal protocol.

 

De kringmiddagen en de “Bezige Bij” zullen tot nader order niet doorgaan.

Zodra het weer verantwoord is, zullen wij dit hier weer vermelden.

Wij houden u op de hoogte.


26-03-2020:   Rondzendbrief van de president van de Lutherse kerk in Nederland.

Druk met de rechtermuisknop op “Rondzendbrief,” en klik op “Link openen in nieuw tabblad” om de brief te kunnen lezen.


10-04-2020:     Paasgroet Synodale commissie 2020

Druk op “Paasgroet 2020,” en klik op “Link openen in nieuw tabblad” om de brief te kunnen lezen.


Tip:

Wanneer je via internet een Lutherse dienst wilt volgen, klik dan eens op www.luthersamsterdam.nl
Zij hebben een mooie website waar vermeld staat hoe en wanneer de dienst live meegemaakt kan worden.


Belangrijk:                        

Kerkdiensten in Middelburg:

Hieronder worden de erediensten vermeldt voor 2020, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

  Aanvang :   10.00 uur

*  18 oktober 2020      Voorganger ds. Johan Beijer

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2020 zijn bekend.

*    Zondag 13 september 2020 met Ds. J, Smink uit Zierikzee


Koopavondgebed 2020?

Vanuit het platform voor de kerken is besloten, net als verleden jaar,

gedurende de zomermaanden weer op een aantal  donderdagavonden het

zogenaamde ‘Koopavondgebed’ te organiseren.

Helaas heeft dit door de Covid-19 crisis nog geen vervolg gekregen.

Voor onze gemeente zit Simon in de voorbereidingsgroep.

Een moment van rust en bezinning, waarbinnen het gebed een belangrijk

onderdeel vormt.

Tevens wordt er gezongen en uit de bijbel gelezen. Het geheel duurt een

half uur.

Een ieder is vrij te komen. Vaste plek is de Gasthuiskerk, waar de deur voor

u open staat van 19.00 tot 19.30 uur.

Bewaar een boodschap in de stad voor de donderdagavond en loop beslist

eens binnen. Diverse mensen, zowel predikanten als leken verzorgen deze

bijeenkomsten.

Noteer de volgende data alvast maar in uw agenda:

Hier komen de nieuwe data voor 2020 te staan zodra hier meer over bekend is in relatie tot Covid-19 en de restricties die daar uit voort vloeien.

 Graag tot ziens!

Met hartelijke groet

Namens uw kerkenraad


Groede heeft een museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede heeft een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er zijn vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is