Mededelingen

  • Let op:

Hier komen meldingen te staan die vermelden nodig hebben of als er iets gewijzigd of aangepast is:


Belangrijk:                          

GEMEENTEVERGADERING

Op zondag 29 september a.s. zal na de eredienst de jaarlijkse gemeentevergadering van onze kerk gehouden worden.

U kunt hier rekening mee houden met uw planning.Afbeeldingsresultaat voor gemeentevergadering

We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.

Namens de kerkenraad

 


 

Bijbelquiz 2019 

De jaarlijkse eilandelijke Bijbelquiz wordt in 2019 georganiseerd door de Thomaskerk in Zierikzee.

Deze quiz is samengesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.

Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige Bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen. Het meedoen aan een Bijbelquiz werkt samenbindend. Mensen uit verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een ontspannen en informele sfeer.

Het thema van Bijbelzondag 2019, dat misschien ook in de Bijbelquiz naar voren zal komen, is “Ik wens jou…..”.

Iedereen is welkom op vrijdagavond 25 oktober in de Thomaskerk, St. Domusstraat 35 in Zierikzee. De avond begint om 19.30 uur met koffie en thee, waarna de quiz begint om 20.00 uur. Na een korte pauze worden de antwoorden gezamenlijk nagekeken en volgt de uitslag. Het winnende team ontvangt de wisseltrofee. Aanmelden kan tot vrijdag 11 oktober als team met 4 personen of individueel. Eventueel kunnen teams ter plekke worden gevormd.

Aanmelden bij de contactpersoon Piet Kakebeke, mail pjkakebeke@zeelandnet.nl of telefonisch 0111-416389.


 

Koopavondgebed 2019

Vanuit het platform voor de kerken is besloten, net als verleden jaar,

gedurende de zomermaanden weer op een aantal  donderdagavonden het

zogenaamde ‘Koopavondgebed’ te organiseren.

Voor onze gemeente zit Simon in de voorbereidingsgroep.

Een moment van rust en bezinning, waarbinnen het gebed een belangrijk

onderdeel vormt.

Tevens wordt er gezongen en uit de bijbel gelezen. Het geheel duurt een

half uur.

Een ieder is vrij te komen. Vaste plek is de Gasthuiskerk, waar de deur voor

u open staat van 19.00 tot 19.30 uur.

Bewaar een boodschap in de stad voor de donderdagavond en loop beslist

eens binnen. Diverse mensen, zowel predikanten als leken verzorgen deze

bijeenkomsten.

Noteer de volgende data alvast maar in uw agenda:

27 juni,

11 juli,

25 juli,

8 augustus,

22 augustus

5 september en

19 september

 Graag tot ziens!

Met hartelijke groet

Namens uw kerkenraad


Zaterdag 14 september 2019 is het weer Monumentendag.

Ook wij doen weer mee;

Organisten bespelen het orgel en ‘s middags van 15.00 tot 16.00 uur

komt Mariëtte Everse, organiste die in de middagdiensten bij ons speelt,

met dochter Judith, 11 jaar, die harp speelt en een klein koor.

Een prachtig aanbod dat we met veel plezier aannemen en dan rekenen we er ook op dat  “U” er bent.


Per 1 januari 2018 heeft mevrouw Gerrie van den Heuvel-Hoogendoorn de functie van secretaresse voor het secretariaat van de lutherse synode overgenomen. Voor velen in lutherse kringen is zij een bekende, daar zij van 1987 tot 2004 verbonden was aan het synodaal bureau van de Lutherse Kerk dat toen nog in Woerden zetelde.
 
U kunt Gerrie op de volgende manieren bereiken:
Email: ELS@protestantsekerk.nl
Telefoon: 030-880 1437
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen.

Let op !

Kerkdiensten in Middelburg:

 Hieronder staat de laatste eredienst vermeldt voor dit jaar, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

  Aanvang :   10.00 uur

 

07 juli 2019              Voorganger: Da. J.C. Scholte – de Jonge uit Middelburg

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

P E R S B E R I C H T


 

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

 

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2019 zijn bekend.

       *     Zondag 23 juni 2019 met Da. J.C. Scholte-de Jong uit Middelburg

en

*    Zondag 08 december 2019 met Ds. J, Smink uit Zierikzee


Groede krijgt museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede krijgt een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er komen vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is