Mededelingen

  • Let op:

Hier komen meldingen te staan als er iets gewijzigd of aangepast is.

  • Hierbij laten wij u weten dat mevrouw Ria Kegel per 1 januari 2018 vanwege vervroegde pensionering afscheid heeft genomen van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook van het secretariaat van de Evangelisch-Lutherse Synode.

 

Per 1 januari 2018 heeft mevrouw Gerrie van den Heuvel-Hoogendoorn de functie van secretaresse voor het secretariaat van de lutherse synode overgenomen. Voor velen in lutherse kringen is zij een bekende, daar zij van 1987 tot 2004 verbonden was aan het synodaal bureau van de Lutherse Kerk dat toen nog in Woerden zetelde.
 
U kunt Gerrie op de volgende manieren bereiken:
Email: ELS@protestantsekerk.nl
Telefoon: 030-880 1437
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen.
 
Wij verwelkomen Gerrie van ganser harte en hopen op een prettige en vruchtbare samenwerking.

 

Let op !

Kerkdiensten in Middelburg:

 Hieronder staat de laatste eredienst vermeldt voor dit jaar, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

  Aanvang :   10.00 uur

07 juli 2019              Voorganger: Da. J.C. Scholte – de Jonge uit Middelburg

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

     

P E R S B E R I C H T

Evangelisch-Luthers Dagboek 2018–2019

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar.

Elke dag wordt een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster,

het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.

Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op  € 15,00 (exclusief verzendkosten).

De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die de secretaris van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft.

Inteken lijst ligt in de consistorie van de ELG Zierikzee-Zeeland

U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de:

SLUB,

Lutherse Burgwal 7,

2512 CB  ’s-Gravenhage,

tel. 070-3648094

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2019 zijn bekend.

       *     Zondag 23 juni 2019 met Da. J.C. Scholte-de Jong uit Middelburg

en

*    Zondag 08 december 2019 met Ds. J, Smink uit Zierikzee

Groede krijgt museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede krijgt een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er komen vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is