Mededelingen

Zierikzee, 12 september 2021

Vanaf zaterdag 26 juni kan in de erediensten 100 % van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk.  

Als u een dienst wilt bijwonen, wilt u zich dan uiterlijk drie dagen ervoor telefonisch of per email aanmelden bij onze koster, dhr. R. van der Bijl: telefoonnummer 0111 – 852655 of email: koster@elgzierikzee.nl

Bij geen gehoor kunt u zich ook aanmelden bij de scriba, dhr. S.G. van der Haagen, telefoonnummer: 06 12 25 20 68

Collectes

Van de LWF (Lutherse Wereld Federatie) ontvingen wij de bijgevoegde kreet om hulp voor het zeer zwaar getroffen Haïti. Wij willen gehoor geven aan deze oproep en hebben besloten de diaconiecollecte van 12 september 2021 te bestemmen voor het werk van de LWF en haar zusterorganisaties ter plaatse.

De nood is groot en hulp is dringend nodig. Wij bevelen deze collecte voor onze zwaar getroffen medemensen in Haïti van harte bij u aan!

Wanneer u niet in de eredienst op 12 september aanwezig kunt zijn, kunt u ook uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie:   

                       NL 35 ABNA 0510 5334 34 o.v.v. Noodhulp HAÏTI

Namens alle slachtoffers in Haïti bij voorbaat dank voor uw medeleven en hulp!

LWF roept op voor fondsen voor aardbeving in Haïti  16/8/2021

Terwijl het dodental stijgt, zetten duizenden overlevenden zich schrap voor tropische storm op weg naar de Caribische eilandnatie 

De Lutherse Wereldfederatie (LWF) werkt samen met andere humanitaire hulporganisaties om te voorzien in de dringende behoeften van duizenden Haïtianen die zijn getroffen door een krachtige aardbeving die het Caribische eilandnatie op 14 augustus trof. Ambtenaren in Haïti hebben bevestigd dat meer dan 1.200 mensen zijn gedood en duizenden anderen gewond zijn geraakt bij de aardbeving die het zuidwesten van het eiland, dicht bij de op twee na grootste stad, Les Cayes,trof. Minstens 12.000 huizen zijn beschadigd of vernield, evenals scholen, kerken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. Wegen en bruggen zijn ook beschadigd of geblokkeerd door aardverschuivingen, terwijl er nog steeds krachtige naschokken worden gemeld, die de reddingsoperaties verder bemoeilijken. Hulporganisaties waarschuwen dat het land nog meer verwoest kan worden door een tropische storm die naar verwachting binnenkort aan land zal gaan in Haïti. LWF reageert op de noodsituatie via haar gemeenschappelijk kantoor in Haïti, in samenwerking met de Duitse protestantse kerkenorganisatie Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) en Norwegian Church Aid (NCA). In het afgelopen decennium heeft LWF verarmde gemeenschappen ondersteund die getroffen waren door een eerdere aardbeving, die in 2010 meer dan 200.000 levens eiste, en door de orkaan Matthew, die hetzelfde gebied trof als deze recente aardbeving en bijna anderhalf miljoen mensen in nood achterliet noodhulp in 2016.  

Bid alstublieft voor de mensen van Haïti, maar doneer ook aan de reddingsoperatie als dat mogelijk is.— Prospery Raymond.

Directeur van het gezamenlijke LWF/DKH/NCA-kantoor in Haïti, Prospery Raymond, is medevoorzitter van het ACT Forum Haïti, dat de reactie van de kerken op de huidige crisis coördineert en nauw samenwerkt met lokale basisgemeenschappen. Hij zei dat de aanpak van Survivor and Community Led Responses erop gericht is ervoor te zorgen dat “het werk van ACT-leden passend en effectief is en de behoeften, expertise en leiderschap van degenen die door deze ramp zijn getroffen, respecteert.” De eerste interventies van ACT Forum Haïti-leden zijn gericht op het verstrekken van onderdak en schoon water, evenals psychosociale ondersteuning voor overlevenden. Er is dringend behoefte aan tenten en andere tijdelijke onderkomens, evenals aan basisbehoeften zoals voedsel, kleding, hygiëne en EHBO-koffers. Hulpdiensten die naar de zwaarst getroffen gebieden gaan, hebben ook voertuigen, brandstof, mobiele telefoons en simkaarten nodig, aangezien communicatielijnen zijn vernietigd in gebieden die het dichtst bij het epicentrum van de aardbeving liggen.  Raymond vervolgde: “We maken ons grote zorgen over de veiligheid van meer dan 20.000 gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de aardbeving. Het meest zorgwekkend is de orkaan die nu richting Haïti trekt: ook scholen en kerken zijn verwoest, dus waar blijven die families?” LWF en haar partners proberen hen te ondersteunen, maar hebben dringend financiering nodig voor deze noodoperatie. “Bid alstublieft voor de mensen van Haïti,” voegde hij eraan toe, “maar doneer ook aan de reddingsoperatie als dat mogelijk is.”

Actie schoenendoos 2021

Op zondag 26 september 2021 is de diaconie collecte bestemd voor de schoenendoosactie van:

                                                     Actie 4 Kids

We zamelen geld in om de dozen door de organisatie te laten vullen. De versierde schoenendozen gaan naar kinderen in Afrika, Oost-Europa en zo mogelijk naar kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland.  

In de bijgesloten folder vindt u informatie over deze geweldige actie. Doet u mee om  samen tienduizenden kinderen het cadeau van hun leven te bezorgen?

U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland, IBAN:

                       NL 35 ABNA 0510 5334 34 o.v.v. Actie schoenendoos

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift die zoveel blijde gezichtjes oplevert!


  • ACTUEEL:

Hier komen meldingen te staan die vermelding nodig hebben of als er iets gewijzigd of aangepast is:


Interkerkelijke groet 17 januari 2021

Al in een heel vroeg stadium in de afgelopen periode heeft het Platform voor de kerken in Zierikzee nagedacht over de invulling van de Eenheidszondag, voorafgaand aan de week van het gebed 17 t/m 24 januari.
In deze tijd van Covid-19 (Corona) zou die een heel andere opzet moeten krijgen. Er werd gedacht aan kanselruil, vertegenwoordigers van de diverse gemeenten in één gezamenlijke viering of vertegenwoordigers van gemeenten die in de dienst bij een andere gemeente een groet overbrengen.
Na de afkondiging van de laatste lockdown kozen de meeste gemeenten geen kerkgangers meer toe te laten, maar online te gaan.
Uiteindelijk was de enige optie het mooie idee van ds. Freek Schipper van de Thomaskerk te Zierikzee om onze verbondenheid toch gestalte te kunnen geven, d.m.v. dit mooie filmpje met een groet naar elkaar, waar mogelijk uitgezonden in de diensten die online kunnen gaan. 

Zie onderstaande link met de video boodschap

                                      https://youtu.be/50jGEar9UDMDe kringmiddagen en de “Bezige Bij” zullen ook tot nader order niet doorgaan.

Zodra het weer verantwoord is, zullen wij dit hier weer vermelden.

Wij houden u op de hoogte.


Tip:

Wanneer je via internet een Lutherse dienst wilt volgen, klik dan eens op www.luthersamsterdam.nl
Zij hebben een mooie website waar vermeld staat hoe en wanneer de dienst live meegemaakt kan worden.


Belangrijk:                        

Kerkdiensten in Middelburg:

Hieronder worden de erediensten vermeldt voor 2021, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

Zondag  

Aanvang :   10.00 uur

* Data voor 2021 zijn nog niet bekend. Zodra de data bekend zijn, worden ze hier vermeld.

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2021 zijn bekend. 

*    Zondag  


Groede heeft een museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede heeft een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er zijn vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is