Mededelingen

Zierikzee, 5 maart 2021

Vanuit de Classis Delta kregen wij het verheugende bericht dat er ten aanzien van het houden ven kerkdiensten weer enige versoepelingen mogelijk zijn. Dit houdt in dat we met strikte inachtneming van de coronamaatregelen, onze kerkdiensten met ingang van 14 maart 2021 weer hebben hervat.

Er mogen maximaal 30 personen aan de diensten deelnemen. Als u een dienst wilt bijwonen, wilt u zich dan uiterlijk drie dagen ervoor telefonisch of per email aanmelden bij onze koster, dhr. R. van der Bijl? Tel. nr. 0111 – 852655, email: koster@elgzierikzee.nl

Bij geen gehoor kunt u zich ook aanmelden bij de scriba, dhr. S.G. van der Haagen, tel. nr. 06 12 25 20 68

Elk jaar gaan wij in de 40-dagen tijd rond met de vastenpotjes, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Diasporawerk. Helaas is dit vanwege de coronamaatregelen nu niet mogelijk. In plaats daarvan staat er een mandje bij de kaarsentafel waarin u uw opgespaarde munten kunt deponeren. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het project van Pastor Gemah Ballah in Liberia. Hij heeft naast zijn arbeid als pastor samen met zijn vrouw die verpleegkundige is, een mobiel ziekenhuis opgericht waardoor er in de dorpen medische basiszorg voor de bevolking beschikbaar is. Zij willen dit werk verder uitbreiden, zodat er meer dorpen bereikt kunnen worden.

Met Pasen is de diaconiecollecte bestemd voor de Voedselbank Schouwen-Duiveland, die onze steun vooral in deze coronatijd heel hard nodig heeft.

U kunt ook uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie:

                                                  NL 35 ABNA 0510 5334 34

Voor het Diasporawerk o.v.v. Liberia       Voor de voedselbank o.v.v. Voedselbank

Van harte bevelen wij deze collectes bij u aan.

Namens uw kerkenraad


  • ACTUEEL:

Hier komen meldingen te staan die vermelding nodig hebben of als er iets gewijzigd of aangepast is:


Interkerkelijke groet 17 januari 2021

Al in een heel vroeg stadium in de afgelopen periode heeft het Platform voor de kerken in Zierikzee nagedacht over de invulling van de Eenheidszondag, voorafgaand aan de week van het gebed 17 t/m 24 januari.
In deze tijd van Covid-19 (Corona) zou die een heel andere opzet moeten krijgen. Er werd gedacht aan kanselruil, vertegenwoordigers van de diverse gemeenten in één gezamenlijke viering of vertegenwoordigers van gemeenten die in de dienst bij een andere gemeente een groet overbrengen.
Na de afkondiging van de laatste lockdown kozen de meeste gemeenten geen kerkgangers meer toe te laten, maar online te gaan.
Uiteindelijk was de enige optie het mooie idee van ds. Freek Schipper van de Thomaskerk te Zierikzee om onze verbondenheid toch gestalte te kunnen geven, d.m.v. dit mooie filmpje met een groet naar elkaar, waar mogelijk uitgezonden in de diensten die online kunnen gaan. 

Zie onderstaande link met de video boodschap

                                      https://youtu.be/50jGEar9UDM


 


De kringmiddagen en de “Bezige Bij” zullen ook tot nader order niet doorgaan.

Zodra het weer verantwoord is, zullen wij dit hier weer vermelden.

Wij houden u op de hoogte.

 


Tip:

Wanneer je via internet een Lutherse dienst wilt volgen, klik dan eens op www.luthersamsterdam.nl
Zij hebben een mooie website waar vermeld staat hoe en wanneer de dienst live meegemaakt kan worden.


Belangrijk:                        

Kerkdiensten in Middelburg:

Hieronder worden de erediensten vermeldt voor 2021, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

  Aanvang :   10.00 uur

* Data voor 2021 zijn nog niet bekend. Zodra de data bekend zijn, worden ze hier vermeld.

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2021 zijn bekend. 

*    Zondag 06 juni 2021                10.00 uur     Ds. M. Diepenbroek uit Woerden  

*    Zondag 29 augustus 2021       10.00 uur     Ds. J. Smink uit Zierikzee  


Groede heeft een museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede heeft een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er zijn vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is