Mededelingen

  • Let op:

Hier komen meldingen te staan die vermelden nodig hebben of als er iets gewijzigd of aangepast is:


Belangrijk:                          

 


 

Koopavondgebed 2020

Vanuit het platform voor de kerken is besloten, net als verleden jaar,

gedurende de zomermaanden weer op een aantal  donderdagavonden het

zogenaamde ‘Koopavondgebed’ te organiseren.

Voor onze gemeente zit Simon in de voorbereidingsgroep.

Een moment van rust en bezinning, waarbinnen het gebed een belangrijk

onderdeel vormt.

Tevens wordt er gezongen en uit de bijbel gelezen. Het geheel duurt een

half uur.

Een ieder is vrij te komen. Vaste plek is de Gasthuiskerk, waar de deur voor

u open staat van 19.00 tot 19.30 uur.

Bewaar een boodschap in de stad voor de donderdagavond en loop beslist

eens binnen. Diverse mensen, zowel predikanten als leken verzorgen deze

bijeenkomsten.

Noteer de volgende data alvast maar in uw agenda:

Hier komen de nieuwe data voor 2020 te staan zodra deze bekend zijn

 Graag tot ziens!

Met hartelijke groet

Namens uw kerkenraad


 

Let op !

Kerkdiensten in Middelburg:

Hieronder worden de erediensten vermeldt voor 2020, zodra deze bekend zijn, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

  Aanvang :   10.00 uur

 

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

 

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

 

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2019 zijn bekend.

       *    Zondag 08 december 2019 met Ds. J, Smink uit Zierikzee


Groede krijgt museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede krijgt een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er komen vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is