Mededelingen

  • Let op:

Hier komen meldingen te staan die vermelden nodig hebben of als er iets gewijzigd of aangepast is:

 

Vieringen van de komende Stille Week 2019.

18 april      Witte donderdag      Viering H.A.      19.30 uur

20 april      Paas zaterdag            Paaswake          19.30 uur

21 april      Pasen                           Viering H.A.     10.00 uur

We nodigen u van harte uit deze vieringen bij te wonen en zo gemeente te zijn.

De schaal collecte tijdens het koffiedrinken in de consistorie is bestemd voor het Diaspora Werk.

Bestemming:

Restauratie van de Lutherse Kerk in Witten – Duitsland.

Een actieve gemeente die voor veel kosten staat maar het aandurft om met dit grote werk te beginnen.

Eens was het ook bij ons zo en het is gelukt.

Laten we geven en bidden voor het slagen van hun werk en hopen zo ook een steentje te kunnen bijdragen.

Kunt u niet komen dan kunt u uw bijdrage storten op het rekening nummer van de diaconie.

                NL 35 ABNA 0510 5334 34  o.v.v. “Witten”

Wij wensen u een gezegende Stille Week en een

                                          “Zalig Paasfeest”

Met hartelijke groet

Namens uw kerkenraad


Per 1 januari 2018 heeft mevrouw Gerrie van den Heuvel-Hoogendoorn de functie van secretaresse voor het secretariaat van de lutherse synode overgenomen. Voor velen in lutherse kringen is zij een bekende, daar zij van 1987 tot 2004 verbonden was aan het synodaal bureau van de Lutherse Kerk dat toen nog in Woerden zetelde.
 
U kunt Gerrie op de volgende manieren bereiken:
Email: ELS@protestantsekerk.nl
Telefoon: 030-880 1437
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen.

Let op !

Kerkdiensten in Middelburg:

 Hieronder staat de laatste eredienst vermeldt voor dit jaar, waarbij de Lutherse liturgie gevolgd wordt.

  Aanvang :   10.00 uur

 

07 juli 2019              Voorganger: Da. J.C. Scholte – de Jonge uit Middelburg

Adres Nieuwe kerk Middelburg:  Onder Den Toren 1, 4331 BD Middelburg, telefoon:  0118 627 322

P E R S B E R I C H T


 

Radio uitzendingen via Omroep Schouwen-Duiveland:

 

Op de volgende zondagen zal onze kerkdienst vanuit de Lutherse kerk te Zierikzee te beluisteren zijn op

Omroep Schouwen-Duiveland    ( 107,1 FM of 107,6 kabel):

Data voor 2019 zijn bekend.

       *     Zondag 23 juni 2019 met Da. J.C. Scholte-de Jong uit Middelburg

en

*    Zondag 08 december 2019 met Ds. J, Smink uit Zierikzee


Groede krijgt museum over Luthers Zeeland

De tentoonstelling in Groede, waar ook aandacht is voor de Hugenoten ( Franse protestanten die de wijk naar de Nederlanden namen en de Eglise Wallonne stichtten)  past in een serie exposities onder de noemer ‘spoor van geloof’ in verband met de viering van 200 jaar Zeeland-Zeeuws-Vlaanderen in 2014. In diverse kerken in de regio wordt daarop ingehaakt met thematentoonstellingen.

De thema’s en plaatsen:

Breskens:     aandacht voor kerkmuziek;

Oostburg:     godsdienstige vorming waaronder catechese;

Schoondijke:     aandacht voor de vluchtelingen van nu;

Waterlandkerkje:     speciale aandacht voor de roerige lokale kerkgeschiedenis rond de Tachtigjarige Oorlog.

Ook in Aardenburg zijn activiteiten voorzien, onder meer rond de Doopsgezinde kerk ter plaatse.

De expositie in Groede krijgt een permanent karakter in de vorm van een heus museum voor heel Luthers Zeeland. Er komen vitrines om kostbare voorwerpen als Avondmaals zilver te tonen, interactieve schermen en een eveneens interactief kinderprogramma, zodat de attractie ook interessant wordt voor deze categorie. Tot de curieuze voorwerpen die er te zien zullen zijn behoort ook de oude poepdoos van de Lutherse kerk in Groede die onlangs opdook in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.

Klik hier voor het gehele stuk wat op het internet te vinden is