Overzicht kerkdiensten

  • Vieringen:

Er zijn tweewekelijkse vieringen in de Evangelisch-Lutherse gemeente Zierikzee, Gat van West Noord Westen 1 te Zierikzee

Voorts  is er nog  ……. Lutherse viering in de Nieuwe kerk te Middelburg, Groenmarkt 12 te Middelburg. Aanvang: 10.00 uur

Data: