Overzicht kerkdiensten

  • Vieringen:

Er zijn tweewekelijkse vieringen in de Evangelisch-Lutherse gemeente Zierikzee, Gat van West Noord Westen 1 te Zierikzee.

Voorts zijn er 2 Lutherse vieringen afgesproken voor dit jaar in de Nieuwe kerk te Middelburg, Groenmarkt 12 te Middelburg.

Data Middelburg:

                             12 juli                    Ds. Jörg Buller            Nog niet bekend of deze doorgaat !!!

                             18 oktober           Ds. Johan Beijer


Data Zierikzee: